Fill in some text

प्रत्येक दुःखाचे मूळ कारण आपल्या इच्छांचा अनियंत्रित प्रवाह आहे.

Fill in some text

– जीवनात आनंदी राहण्यासाठी वर्तमान काळातच जगा.

Fill in some text

क्रोधाला प्रेमाने, वाईटाला चांगुलपणाने, आणि खोट्याला सत्याने जिंका."

Fill in some text

बदल हाच जीवनाचा स्थायीभाव आहे, त्याला स्वीकारणे हेच शहाणपण आहे.

Fill in some text

"मूर्खांच्या संगतीत राहण्यापेक्षा, एकटे राहणे केव्हाही चांगले."