Dr Babasaheb Ambedkar हा सिनेमा जब्बार पटेल यांनी बनवला होता

भिम गर्जना हा सिनेमा 1990 विजय पवार यांनी काढला होता

युगपुरुष dr बाबासाहेब आंबेडकर हा सिनेमा 1993 मध्ये निघाला होता

शुद्र द  रायसिंग हा सिनेमा 2012 मध्ये निघाला होता