उन्हाळ्यात चेहरा गोरा कसा ठेवावा

उन्हाळ्यात  बाहेर जात असतांना सनस्क्रीन नक्की वापरा

रात्री झोपण्यापूर्वी चेहरा मॉइश्चराइजर नि साफ करा

Fचेहरा नेहमी थंड पाण्यानी धुआ

रात्री झोपण्यापूर्वी चेहरा मॉइश्चराइजर नि साफ करा

हिरवे पाले भाज्या भरपूर खा

भरपूर पाणी प्या